Profesorado

Descargar versión en PDF

Personal del Departamento de Literatura española

PROFESORADO NUMERARIO
Alonso Valero, EncarnaPTU958 241000
(ext 20365)
--LOGIN--71a34a9b86b3599085cd298fba54dadaugr[dot]es
Correa Ramón, AmelinaCU958 243599--LOGIN--a839e9161900e826359f3c2951efd29eugr[dot]es
Esteban del Campo, ÁngelCU958 243603--LOGIN--3c5d8faf2612e6834f5b70e484469946ugr[dot]es
Gallego Cuiñas, AnaCU958 246246--LOGIN--ce394fe4abc0b189c84436cc02f0191fugr[dot]es
García García, Miguel ÁngelCU958 243601--LOGIN--38bf32a046576bc1f7b47421dc5c2c8bugr[dot]es
García Montero, LuisCU958 242085--LOGIN--511fe8578f5d6ba491bcdaf924935ad4ugr[dot]es
Martínez Cabrera, Erika PTU958243603--LOGIN--1e3fd6210738a46d758884909d6cb768ugr[dot]es
Morales Ortiz, GraciaPTU958 243791--LOGIN--a75cb2e1435a123f6d2cc249b4c26e63ugr[dot]es
Rodríguez Gutiérrez, MilenaPTU958 246106--LOGIN--5a1426ac99481565830f0e797177191bugr[dot]es
Salvador Jofre, ÁlvaroCE958 246246--LOGIN--5745eb2fbd900a1f4fc37065d90432cfugr[dot]es
Soria Olmedo, AndrésCU958 243596--LOGIN--7c10d0009942659b9653385aff53a112ugr[dot]es
PTU: Profesor/a Titular Universitario
CU: Catedrático/a de Universidad
CE: Catedrático/a Emérito/a
PROFESORADO CONTRATADO
Capote Díaz, Virginia --LOGIN--4f758b752478454f546665c4310184c0ugr[dot]es
Carrera Garrido, Miguel--LOGIN--810a40ffde52b262aa94ec5aca78155dugr[dot]es
Torres Salinas, Ginés --LOGIN--c67c0000c6d9aa3a28be727d48807de2ugr[dot]es
Contratadas/os FPU y FPI
Araujo Nieto, Leira Andrea--LOGIN--001db5b83ff8fe06cf9837d6d0b29ea6ugr[dot]es
Berbel García, Rosa María--LOGIN--51f66481c1d8894aabc997b9407c3da5ugr[dot]es
Calderón De Lucas, Francisco Javier--LOGIN--bcadf3f0ffe5524af873dff766629aaeugr[dot]es
Fernández Extremera, Marta--LOGIN--f46f165a369ef7794a6a72e12691748cugr[dot]es
Hernández Pérez, Markel--LOGIN--402daabf41008f838b7606ab50777c5fugr[dot]es
Lorenzo García, Víctor--LOGIN--35ac58a9ba934d8c4304cbb82cb227b9ugr[dot]es
Lozano Marín, Laura--LOGIN--dbc3eae82cb65d9d2c0c8050de3a304cugr[dot]es
Macías Aguado, Blas--LOGIN--11f57233acbfe76e9b1eaf94951d4a6eugr[dot]es
Martínez Sánchez, Tiffany--LOGIN--f2b10ddef121748ed147d76707de3053ugr[dot]es
Montes Romera, Laura--LOGIN--5108ffa59878dbbfc8ff764d34d98737ugr[dot]es

Listado de Docentes con Tutorías